Benodigde interesse(s)

 • HBO
 • Data & Algorithms
 • SQL
 • Cloud

Wat krijg je

 • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
 • Een uitdagende afstudeeropdracht
 • € 1000 vergoeding of € 500 en lease auto
 • Professionele begeleiding
 • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
 • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

Info Support biedt zijn beheerdiensten aan via zijn speciaal hiervoor ingerichte beheerafdeling Managed Services. Binnen deze afdeling is het SQL/BI team verantwoordelijk voor alle Microsoft SQL Server zaken. Met jou afstudeeropdracht ga je hen helpen, door een overzicht te geven waarin voor de diverse SQL Server cloud-oplossingen wordt aangegeven welke keuzes er gemaakt kunnen worden en wat de aandachtsgebieden zijn bij het migreren naar een SQL Server cloud-oplossing!

Omschrijving

Daarnaast is het mogelijk om Product Support af te sluiten. Hierbij kan de klant een beroep doen op de database kennis en expertise van het SQL/BI team, waardoor de klant geen/minder investeringen hoeft te doen in specialistisch technologische kennis.

Naast het uitvoeren van diverse soorten beheer, adviseert het SQL/BI team klanten bij het maken van keuzes voor de database-infrastructuuromgeving rekening houdend met de beheerwensen en –eisen van de klanten t.a.v. onder andere kosten, down-time, dataverlies, performance, disaster recovery.

Cloud-oplossingen wordt steeds populairder en dienen onderdeel te gaan worden van beheermogelijkheden door het SQL\BI team voor zijn klanten. De voordelen zoals schaalbaarheid liggen voor de hand, maar om een gedegen advies te geven moet verder worden gekeken dan alleen dat.

Om klanten goed te kunnen adviseren moet helder zijn welke cloud-oplossingen er mogelijk zijn als we kijken naar SQL Server (bijv. Azure SQL Database/SQL Server in Azure VM’s en public/private/hybrid cloud oplossingen). Verder moet worden bepaald welke overwegingen van belang zijn om te bepalen of een SQL-cloud-oplossing wel/niet voor een klant wenselijk is. Onderdelen als Data Security, kosten en Self Service onderhoud zijn hierbij van groot belang.

Ervaren collega’s die mijn opdracht interessant vonden, hielpen mij zelfs in hun vrije tijd
Berwout – Software Engineer en oud-afstudeerder

Onderzoek

Inzicht in cloud oplossingen

Geef een overzicht waarin voor de diverse SQL Server cloud-oplossingen (bijv. Azure SQL Database/SQL Server in Azure VM’s en public/private/hybrid cloud oplossingen) wordt aangegeven welke keuzes er gemaakt kunnen worden.

Geef aan welke aspecten – bijv. security, kosten, onderhoud – van belang zijn om te kunnen afwegen of een SQL Server cloudoplossing voor een klant wel of niet wenselijk is. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen beheeraspecten die voor het SQL/BI team van belang zijn en aspecten die voor de klant van belang zijn. Houd er rekening mee dat een klant applicaties heeft die connecten naar SQL Server. Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan het gebruik van SSIS, SSAS en SSRS.

Geef een overzicht waarin de eerder beschreven cloudoplossingen worden afgezet tegen deze aspecten, waarbij per aspect wordt aangegeven wat de voor-/nadelen zijn bij die oplossing. Neem in dit overzicht ook de niet-cloud-oplossing van Microsoft SQL Server 2014 mee.

Uitvoeren migratie naar cloud

Onderzoek wat de aandachtsgebieden zijn bij het migreren naar een SQL Server cloud-oplossing en stel een stappenplan op.

Bepaal samen met de opdrachtgever wat de wensen/eisen zijn m.b.t. de Info Support databaseomgeving. Bepaal op basis van het opgestelde overzicht voor één of meer Info Support databaseomgevingen welke omgeving wel/niet geschikt is voor een cloud-oplossing. Indien een cloud-oplossing wenselijk is, moet worden aangegeven hoe die cloudoplossing eruit ziet.

Lever een proof-of-concept op waarin de migratie van minimaal 1 SQL Server instance is uitgevoerd aan de hand van het opgestelde migratie-stappenplan.

Afstuderen bij Info Support

Sollicitatieprocedure

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Meld je aan voor deze opdracht

 • DD dash MM dash JJJJ
 • Toegestane bestandstypen: docx, doc, txt, pdf, Max. bestandsgrootte: 8 MB.