Benodigde interesse(s)

  • HBO
  • Data & Algorithms

Wat krijg je

  • Trainingen gericht op jouw afstudeertraject
  • Een uitdagende afstudeeropdracht
  • € 1000 vergoeding of € 500 en lease auto
  • Professionele begeleiding
  • Sparren met andere afstudeerders en collega’s
  • Twee vakantiedagen per maand

Wat je gaat doen

Wil jij alles weten van Data Warehouses, ETL en Microsoft SQL Server 2016? Na deze afstudeeropdracht weet je er alles vanaf! Je onderzoekt onder meer de mogelijkheden van de toepassing van een temporal database in een data warehouse omgeving en de impact daarvan op het traditionele ontwerp van een data warehouse en de implementatie van de ETL (Extract, Transform en Load) processen waarmee deze worden gevuld.

Omschrijving

Een data warehouse wordt binnen de IT architectuur van bedrijven ingezet om data uit verschillende bronsystemen te integreren ten behoeve van rapportage, analyse, machine learning, etc. Een wezenlijk aspect van ieder data warehouse, is de borging van historie. Daarbij wordt de ontwikkeling van (geselecteerde) datagegevens over de tijd vastgelegd.

Wat is er met een bepaalde klant, product of welk ander gegeven dan ook, gebeurd zodat ieder gegeven teruggekeken kan worden naar de situatie zoals die nu is en ooit was. Er zijn verschillende manieren om deze historie te borgen, zoals slowly changing dimensies in een Kimball datamart of satellieten in een data vault. Recent ondersteunen sommige databases ook zelf historische opslag van gegevens. Deze databases staan bekend als temporal databases.

Heel fijn dat iedereen hier elkaar wil helpen
Erik – Software Engineer en oud-afstudeerder

Onderzoek

Onderzoek de mogelijkheden van de toepassing van een temporal database in een data warehouse omgeving en de impact daarvan op het traditionele ontwerp van een data warehouse en de implementatie van de ETL (Extract, Transform en Load) processen waarmee deze worden gevuld. Neem hierbij in ieder geval de temporal mogelijkheden van Microsoft SQL Server 2016 op en vergelijk deze met de mogelijkheden die een temporal database volgens de theorieën moet bieden om de sterkten, maar ook de mogelijke zwakten van SQL Server 2016 op dit onderwerp te leren kennen.

Implementeer een werkend prototype van een data warehouse met de bijbehorende ETL processen waarin de temporal mogelijkheden van SQL Server 2016 worden gedemonstreerd en beschrijf welke aanpassingen er nodig zijn in de standaard ontwikkelmethodiek van Info Support voor data warehouse toepassingen om gebruik te maken van deze mogelijkheden. Je maakt hierbij gebruik van een AdventureWorks voobeelddatabase van Microsoft en de Endeavour BI tools van Info Support om een datavault en ETL processen te genereren. De functionele en niet-functionele eisen waaraan het prototype moet voldoen, zullen door de opdrachtgever worden gesteld.

Afstuderen bij Info Support

Sollicitatieprocedure

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Meld je aan voor deze opdracht

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.