De aanleiding voor een nieuw kredietproces bij ALFAM was de toenemende complexiteit in de distributieketen, waardoor de kosten toenamen en de responstijd verslechterde. Tegelijkertijd verschuift de hele financiële sector naar meer openheid, onder andere door de komst van de PSD2 regelgeving: een nieuwe richtlijn die Europese banken voorschrijft om hun betalingsgegevens open te stellen voor derden. Door het ontwikkelen van een vernieuwende visie op digitaal samenwerken innoveert ALFAM het kredietproces en wil het bedrijf leidend blijven binnen de financiële sector.
Daarnaast verwachten consumenten transparantie en een snelle service, ook bij kredietaanvragen. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de kredietverstrekker en de distributiepartners, zonder afbreuk te doen aan de privacy van de klant en informatiebeveiliging.

De inzet van een open API
Het creëren van een optimaal digitaal kredietproces voor ALFAM was een uitdagend streven, want de distributiepartners hebben uiteenlopende wensen. Volgens Krijn de Haan, Informatie Manager bij ALFAM, zit de uitdaging van dit project vooral in de vraag: Hoe specifiek of generiek moet het proces worden? Krijn: “Het feit dat iedere distributiepartner andere behoeften heeft, maakt het aanbieden van een flexibel proces cruciaal.”

Om aan deze behoeften te voldoen heeft Info Support een open API ontwikkeld. Een API, voluit een Application Programming Interface, kun je het beste vergelijken met een soort tolk die alle talen spreekt. Een API zorgt namelijk dat verschillende softwareprogramma’s, die allemaal hun eigen taal spreken, toch met elkaar kunnen communiceren.

Voor softwareontwikkelaars betekent dit dat ze niet langer functionaliteiten hoeven te programmeren, maar deze gemakkelijk kunnen aanroepen via de open API. Door het gebruik van een open API stelt ALFAM dus functionaliteiten beschikbaar, die distributiepartners gemakkelijk kunnen integreren in hun eigen processen. Krijn: “Op deze manier kan ALFAM aan de ‘achterkant’, een eenvoudig en gestandaardiseerd proces neerzetten, terwijl distributiepartners aan de ‘voorkant’ de vrijheid hebben om het proces naar eigen inzicht in te richten.” Het gebruik van een open API is eigenlijk een soort massa maatwerkoplossing, waardoor het eigen proces altijd aansluit bij het proces van de gebruiker, in dit geval de softwareontwikkelaars van distributiepartners. Het grote voordeel voor ALFAM is dat het gebruik van een open API indirect de aanleverkwaliteit van kredietaanvragen verbetert en de kans op fouten verkleint, omdat de processen van ALFAM en van distributiepartners naadloos aansluiten.

Een snelle time-to-market door co-creatie
Bijzonder aan het ontwikkelen van deze open API, is de co-creatie. Info Support en ALFAM besloten om drie distributiepartners van ALFAM nauw te betrekken bij het proces, zodat continu getest kon worden welke functionaliteiten wel of niet nodig zijn. Hierdoor is het uiteindelijke proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk geworden. Daarnaast zorgde deze aanpak met eindgebruikers voor een snelle time-to-market. Het proces is binnen zes maanden gerealiseerd.

Voor nieuwe en innovatieve oplossingen heb je een lerende, agile cultuur nodig. Info Support ademt deze cultuur
Krijn de Haan - Informatie Manager bij ALFAM

Cultuurommezwaai
Naast de technische kant van de digitale transformatie, vinden Info Support en ALFAM het belangrijk dat de oplossing ook breed in de organisatie wordt gedragen. Krijn: ’Culture eats strategy for breakfast’, dat is de mindset van Info Support en daar ben ik het volledig mee eens. Je kunt nog zo’n goede oplossing hebben, maar als je niet de juiste cultuur hebt binnen je organisatie werkt het niet. Voor nieuwe en innovatieve oplossingen heb je een lerende, agile cultuur nodig. Info Support ademt deze cultuur. Doordat we met gemixte teams werken met zowel medewerkers van ALFAM als Info Support, werd de innovatieve cultuur van Info Support op natuurlijke wijze overgebracht op onze eigen medewerkers. De samenwerking met Info Support heeft binnen ALFAM geleid tot een enorme cultuurommezwaai, waar we Info Support erg dankbaar voor zijn.’’

Digitale informatiebeveiliging
Tijdens de ontwikkeling van de open API is er veel aandacht besteed aan de beveiliging van informatie. De gegevens die worden uitgewisseld bij kredietaanvragen zijn immers persoonlijk en vertrouwelijk en vereisen een optimale beveiliging. Daarom is er gekozen voor een sterke authenticatie, op basis van OpenID Connect. De beveiligingsmaatregelen zijn uitvoerig getest en goedgekeurd door een gerenommeerd consultancybureau. De API is door Info Support ontwikkeld op basis van open standaarden met .Net.

vacature

.NET Lead Developer

Heb je minimaal vijf jaar ervaring als .NET Developer? Ben je toe aan een leidinggevende functie? Heb je een gedegen vak- en domeinkennis? Dan is deze baan wellicht iets voor jou!

vacature

Medior .NET Developer

Heb je minimaal twee jaar ervaring als .NET Developer? Ben je gewend om zelfstandig te werken, maar wel binnen een team? Ben je toe aan complexere vraagstukken die veel denkwerk vereisen? Dan is deze …

vacature

.NET Architect

Je hebt je al wat jaren als Java Professional bewezen in het IT-vak, maar hebt de drive om jezelf en het Java-vakgebied verder te ontwikkelen. Als Java Architect wil je een bepalende rol spelen binnen…

vacature

Trainer/docent .NET Development

Als Trainer .NET Development binnen ons Kenniscentrum verzorg je, na een gedegen inwerkperiode, trainingen op het gebied van .NET Development, verzorg je intakegesprekken, geef je coaching aan cursist…